Counter - Klejtrup Vand

- Klejtrup Vand

Gå til indhold

Hoved menu:

Takstblad for Klejtrup Vandværk An/S
I henhold til regulativ pkt. 16 fastsættes takster gældende fra år 2020 -
Tilslutningsafgift:
Ekstra boligenhed på
samme M.T.R. /Måler
ByzoneLandzone
Landhuse          Gårde
Hovedanlægsbidrag6.400,006.400,006.400,006.400,00
Forsyningsledningsbidrag0,003.891,0036.649,0055.221,00
Stikledningsbidrag0,004.696,004.696,007.045,00
I alt excl. moms6.400,0014.987,0047.745,0068.666,00
I alt incl. moms8.000,0018.733,7559.681,2585.832,00
Ovennævnte tilslutningsafgifter er under forudsæning af, at de kan ske tilkobling direkte til eksisterende forsyningsnet.
Såfremt der skal ske udvidelse af ledningsnettet. vil tilslutningsafgiften bliver behandlet i hvert enkelt tilfælde.
Tilslutningsafgiften skal erlægges forinden tilslutningen påbegyndes.
Forbrugsafgiften pr. årExcl. momsIncl. moms
Fast afgift pr. ejendom/boligenhed 350,00437,50
Vandafgift pr. m2
1,501,88
Miljøafgift jfg. Lov nr. 492 af 30. juni 19936,377,96
Vandafgiften opkræves 2 gange årligt, 1. april og 1. oktober
Gebyrer
Incl. moms
Restancegebyr 2% pr. måned, minimum
125,00
Lukkegebyr150,00
Genåbningsgebyr (excl. pålydende omkostninger)400,00
Flyttegebyr (aflæsning /afregning) betales af fraflytter)175,00
 

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu