Counter - Klejtrup Vand

- Klejtrup Vand

Gå til indhold

Hoved menu:

Komplet filter

Juni 2002 blev opstillet 2 nye filtre til rensning vandet på vandværket

Virkemåde:
Jern, mangan og mekaniske urenheder opsamles efter iltning på filtermaterialet som renskylles med jævne mellemrum.
Intervallet mellem skyllene afhænger af råvandets forureningsgrad og vandforbruget.
Efter returskyl er filtret igen klar til brug.

Iltningsenhed:
Uanset om filtret skal bruges til afjerning eller afsyring eller begge del, så skal råvandet iltes med luft. Iltningsudstyret består af en kompressorenhed med eller uden tryktank.     

Skylleprogram:
Efter omskiftning mellem anlæg- gets automatiske ventiler startes de programmerede luft- og vandskyl. Når skylleprogrammet er færdig, hvilket tager ca. 20 min., skifter anlægget automatisk tilbage til drift.

Luft- og vandskyl:
Luftskyllet som foretages med en blæser, løsner de opsamlede urenheder fra filtermaterialerne, så de bliver lettere at skylle rene. Normalt anvendes renset vand til skylning af trykfiltret, idet dette fremføres fra rentvandstanken med en skyllepunpe.

Afjerning og afmanganisering:
Ved iltning af råvandet udfældes jern og mangan, så det kan opsamles i filtret. Filtermaterialet til afjerning har stor filtreringsevne. Det er let at skylle og er holdbart i flere år. Til afmanganisering anvendes et manganbehandlet katalytisk filtermateriale.

Afsyring:
Til afsyring anvendes et specielt filtermateriale som neutraliserer råvandets aggressive kulsure. Samtidig med afsyring opbygges et rørbeskyttelseslag som ikke vokser i tykkelsen, man som  beskytter mod kemisk korrosion. Filtermaterialet forbruges under afsyring, hvorfor anlægget kræver regelmæssige efterfyldninger.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu