Counter - Klejtrup Vand

- Klejtrup Vand

Gå til indhold

Hoved menu:

LAGUR
Kemifri-Vandbehandling "Lagur"

Stopper kalkaflejring, nedbryder eksisterende kalkaflejringer, reducerer korrosion.
Kalken bliver "Amort", en pulver lignende tilstand, der ikke kan aflejre sig i et vandflow.
Den fysiske struktur forandres, vandets hårdhed (dH) er forandret.
 • Kalkaflejringer samt korrosion i rørsystemet reduceres.
 • eksisterende kalkaflejringer nedbrydes, evt. reduceret vandtryk forøges.
 • enheder til vandopvarmning, som varmeveksler, bliver beskyttet.
 • fjernvarmen udnyttes bedre i forbindelse med vandopvarmning, bedre afkøling.
 • service intervaller for rensning af varmeveksler, varmtvandstanke mfl. kan forlænges.
 • blødgøring til vandopvarmning kan afvikles.
 • blødgøring til vaskemaskiner kan afvikles uden forøgelse af vaskemiddel mængde.
 • reduceret rengøringsudgifter ved reduceret brug af rengørings- og vaskemiddel eller uforandret sammenlignet med brug af blødt vand.
 • aflastning af miljø ved brug af mindre energi samt mindre eller ingen kemi.
 • pumper, ventiler, armaturer, cisterner m.fl. beskyttes, mindre vedligeholdelse, længere levetid.
 • reduceret vedligeholdelsesudgifter, aflastning af medarbejdere samt bedrer komfort i dagligdagen.
 • 10 års produkt garanti, ingen service eller vedligeholdelsesudgifter.
 • vi garanterer effekten.
 • virker altid, kræver ingen individuelle justeringer,
 • godkendt til drikkevand.

VVS arbejdet anbefaler vi udført af jeres installatør.
Installationen anbefales efter vandmålerer.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu